Startsida

Kontakt

Ljudteknik

Musikunderhållning

Elektronikkonsulttjänst

Gitarr och stränginstrument-reparationer

Pianoflyttutrustning och pianostämning

Elektronikkonsulttjänst m m

All elektronik- och akustikverksamhet är f. n. nerprioriterad inom Klangfix. Jag hänvisar gärna till Sigma Connectivity, där jag är anställd under normal kontorstid.

 

Analog elektronikkonstruktion

Klangfix kan erbjuda nykonstruktion eller modifiering av analog elektronik, förstärkarkopplingar, impedansanpassningar, mikrofon-ingångssteg, m.m. Jag bygger om elektroniken efter dina önskemål.

"Antik elektronik"

Klangfix har ett större antal radiorör i lager som kan komma väl till pass i samband med reparationer av äldre utrustning, t ex radioapparater. Fråga gärna efter en rörlista om du är intresserad. Jag har ett förflutet som DX-are och har stor erfarenhet av gamla kortvågsmottagare, t ex Collins, Hammarlund, Drake m fl. Jag är f.ö. även med i Radiohistoriska föreningen. Här finns även ett exempel på en renovering av en trådspelare som jag gjort för något år sedan. Jag har även renoverat en edisonfonograf som redovisas här

Bekämpning av elektriska störningar, EMC m m

Har du brumproblem? Krypströmmar? Statiska urladdningar som förstör utrustning? Många gånger kan det vara svårt att hitta orsaken till elektriska störningar. Behöver du hjälp att få analog eller digital elektronik i störande miljö att fungera tillfredsställande? Hör av dig till mig! Jag har tidigare erfarenhet av EMC-arbete i design och testfas.

Akustiska mätningar 

Jag kan även utföra alla sorters akustiska mätningar men då det ofta kräver akustiskt dämpad kammare rekommenderar jag att vända dig till Sigma Connectivity, där jag jobbar under vanlig kontorstid.

 

 

Denna sida senast uppdaterad: 2014-12-09